ไม้อัด

Plywood / ไม้อัด

 

       – ไม้อัดจีน 10mm, 15mm
       – ไม้อัดเคลือบดำ ( Filmface )

       – ไม้อัดหน้าสยาแดง
       – ไม้อัดหน้ายาง 4mm
       – ไม้อัดกันน้ำ ( WBP )
       – ไม้อัดเคลือบขาว ( โพลีเอสเตอร์ ) 4mm, 6mm, 10mm
       –  Blockboard เคลือบ 2 หน้า 18 mm
       – ไม้อัดเคลือบดำ ( Filmface ) 18mm

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>