ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูป / Sawn Timber

ลักษณะการใช้งานของไม้แต่ละประเภท
  • ไม้ที่เหมาะในการทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง (ภายใน)เช่น ไม้อากาตีส ไม้ฟิงค์เกอร์จ๊อย ไม้สน ฯลฯ
  • ไม้ที่เหมาะในการทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง (ภายนอก)เช่น ไม้เต็ง ไม้แคมปัส ไม้ตาปัง เพราะเป็นไม้เนื้อแข็ง
  • ไม้ที่เหมาะในการก่อสร้าง เช่น ไม้เบญจพรรณ ไม้ยาง ไม้กาเปอร์ ไม้เยลโล่
  • ไม้ที่เหมาะในการทำ วงกบ ประตู หน้าต่าง นิยมใช้ไม้ตาปัง ไม้กาเปอร์ ไม้แ่ดง ไม้สัก และไม้มะค่า
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>