ประตูไม้จริง
.....................................................................................................................................................
ประตูไม้จริง

       ประตูไม้จริง เป็นผลิตภัณท์ที่มีความสวยงามคงทน แข็งแรง และมีอัตราในการบิด-หด หรือขยายตัวน้อยกว่าปกติ  มีน้ำหนักที่เหมาะสม ทำให้ไม่เหลืองบานพับประตูและวงกบ  โดยทางบริษัทของเรา มี ประตูไม้หลายชนิดให้ทุกท่านเลือกใช้ เช่น

  • ประตูไม้สยาแดง
  • ประตูไม้กะเปอร์
  • ประตูไม้เบญจพรรณ
  • ประตูไม้เต็ง
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์

Plywood / ไม้อัด

Sawn Timber / ไม้แปรรูป
  • ไม้เสาประตูไม้จริงสินค้าประเภทอื่นๆ
ความรู้เรื่องไม้